Начало Хематологичен тест - д-р Вакарелова

Алтернативна медицина

Хематологичен кабинет

Неврологичен кабинет

Кабинет Биофидбек

Кабинет лечение на Аутизъм

Онкологичен кабинет

Кабинет Диабетна невропатия

Физикална терапия и рехабилитация

Кабинет Източна медицина

Алтернативна медицина

д-р Вакарелова ПДФ Печат Е-мейл

 

д-р Вакарелова 

 

Холистична медицина

Хематологичен тест

 

От началото на тази година и у нас се предлага уникалната възможност в рамките на час време да надникнем в собствените си клетки, да се запознаем с нашия клетъчен имунитет, а също и ,,очи в очи,, да се срещнем с нашите ,,присъствия,, - които сме поканили на гости- паразити, хелминти, глисти, техните бебета и яица, гъбични, трихомонасни и други микроорганизми- целия Микрокосмос от над 1000 изучени и неизучени микрочовечета, живеещи ,, на наш гръб,, и за ,,наша сметка,, хранени от нас безвъзмездно и причиняващи много от нашите здравни беди.

Можем да участваме в анализа на картината на нашата собствената кръв.

Също така възможност да се заобичаме повече или да си кажем- време е да предприемем нещо, ето от къде ми е този или друг проблем със здравето (защото той наистина се вижда и след една година да се поздравим с идеална вътрешна среда, постигната от нас лично и възстановеното ни здравословно състояние...


Изживяването е неповторимо, но най-ценното е получаването на достоверна информация с висока здравномедицинска диагностична обективна стойност за състоянието на нашия организъм :

1.Оглед и оценка на формени елементи и чистота на плазма. Количество и качество на еритроцити, левкоцити, лимфоцити, тромбоцити и др.


2.Оценка на алкално-киселинно равновесие и степен на подкиселяване на средата - един основен критерий за условия за здраве/болест.


3.Калциева обмяна и калциев дефицит- основен регулатор на pH. (Калцият участва във всички биохимични процеси и има отношение към над 120 болестни състояния. И забележете, клетките ни усвоявят само т.нар. йонизиран калций).

4.Степен на замърсяване - токсини, бактерии, последици от вирусни атаки, други микроорганизми, паразити и гъбички, разпадни продукти от обмяната на веществата,

5.Храносмилане и степен на усвояемост- наличие на неусвоени и необработени от ферментните системи хранителни остатъци и вешества и мн. др.

6.Данни за остри и хронични възпалителни процеси.

7.Хормонални дисбаланси.

8.Последици и увредени структури на клетъчно ниво от химически, физически и др.агенти на околната среда.

9.Увредени от свободни радикали клетки и ясна визия на вредните за организма електромагнитни полета и вълни.Особено силно е въздействието на визията при деца и подрастващи, перманентната злоупотреба с телевизионния екран и неправилна работа с персонален компютър при които е много често срещано състояние.. Има висок образователен ефект. Много важно е също така че се предлага защита чрез ефикасна трансформираща антена, която преобразува вредните електромагнитни вълни. Само чрез едно залепване на рамката или екрана. Предлага се решение за хора, които професионално се занимават с компютърни дейности през целия ден.

10.Вижда се дехидратацията на клетките, водеа до обезводняване на целия организъм. Обмяната не може да работи в режим на безводие.Човекът съдържа структурирана вода когато е здрав и тя е повече от 70-80% в зависимост от възраст и други фактори. Необходима е съвременна култура на водопиенето. Чрез това изследване пациентът е лично убеден в това, но разбира и как да го постигне.

Това е малка част от виждащия се материал за анализ от специалиста и се реализира чрез експресна методика - тест изследване на жива капка периферна кръв чрез специален микроскоп, наречен тъмнополеви микроскоп. Тази високотехнологична микроскопско-оптична система дава шанс да се установят с точност констелации на нарушената биохимия в клетката много преди да се прояви това на системно и органно ниво и по този начин да се предотврати развитието на дадено заболяване. Това е профилактичната стойност на методиката. При наличие на проявено такова, чрез определени систематични въздеиствия се постига подобрение и оздравяване.


Как се решават тези здравословни проблеми? Чрез наука и научно знание. Науката за алкално киселинното равновесие и нейното приложение, науката за биохимията на клетката и окислителните процеси в нея, науката за ролята на мембранните обменни системи и безценното участие на микроелементите и витамините, незаменимите аминокиселини и др. Науката за хидротерапията и ролята на структурираната вода.Приложено в индивидуални ежедневни схеми на определен начин на живот и хранене и компенсиране на дефицитите, познанието от тази наука ни дава силата и свободата да сме господари на собственото ни здраве.


Методиката ни дава богата база данни за наличие на професионални увреждания, неправилен хранителен режим, нарушен ритъм на сън/ почивка и други биоритмични дисбаланси, външни и вътрешни фактори за създаванв на киселинната вътрешна среда, както и възможност за коригиране.


Академичната основа на всичко това са няколко открития на Нобелови лауреати и кандидати за високото признание. Едно от наи известните е, че в алкална среда карзиномни клетки не се развиват. Известное и че микроорганизми и паразити обичат киселата нездрава среда и напускат алкалната. Повечето болестни процеси протичат в кисела среда. Чрез средствата за коригиране се създава здрава вътрешна среда и справяне с повечето хронични болестни процеси, а и възможност за бърза реакция при т.нар. спешни състояния. И двете групи заболявания са с огромна социална и личностна значимост и се дава перспективата човек сам да контролира и отговаря за собственото си здраве.


Програмите са комплексни, изискват постоянство, систематичност и дисциплина,но лесни и изпълними, а резултатите са мотивиращи. Предлага се една от най-адаптираните и лесноприложими системи за детоксикация и почистванв на организма, предназначени за активния и обитаващ големия град човек, която която е с безспорен ефект- обезпаразитява се организма, сваля се ненужно тегло и наи-вече натрупани с години килограми отпадни продукти,конкременти,песъчинки и др.

Покриват се дефицити от витамини и микроелементи,,пробиотици и дружелюбни бактерии. Решават се проблеми с нарушено храносмилане,запек, метеоризъм, хронично разстроиство, хемороиди и мн.др. Органите се възстановяват. И това докато ходим на работа и се занимаваме с ежедневните си дейности.За 14 дни!


Неоспорими, но все още ненапълноосъзнати са възможностите чрез правилно почистване на организма и системите в него, респективно клетките -да се постигне пълно оздравяване при много от смятаните за нелечими състояния. Но това е бъдещето на медицината-да се научим като лекари професионално да помагаме на самооздравитвлните процеси в тялото ни, а не да ги подтискаме.

Изследването трае 1 час, правят се две проби след прием на оксидиращи коктейли. Пациентът по желание може да присъства на процеса на оценка и да наблюдава заедно със специалиста лекар чрез оптическа система за визуализация, но може и само да си получи теста и препоръчаната програма. За коректни резултати 5-6 часа преди изследванвто е добре да не се храним и да не пием кафе и газирани напитки. Програмата може да се стартира още от следващия ден и чрез контролни тестове през 2-3 месеца да се следи за точното постигане на оздравителните цели или да се коригира терапевтичния план при необходимост. Но програмата може да бъде и едногодишна и тогава да се направи повторна оценка.


Д-р Вакарелова - специалистът лекар, който провежда изследването е с дългогодишен опит и квалификация в областта на клиничната хематология, природонаучната медицина, храненето, хидротерапията, зависимостите и др. Автор е на редица статии, материали и профилактични и терапевтични методики. Притежава запазена марка във фитомедицината. Ревностен привърженик е на превенционния подход към здравето, с шест международни реализирани проекта в областта на профилактичната медицина и зависимостите.
 

Кабинет: 
гр. София 
Д-р Вакарелова
ул. Хубча 16 моб.0877819910
Медицински център Хубча 16, ет.2